maandag 29 september 2008

la navalla d'Ockham


Llavors d'una interessant reunió he pogut veure que una de les principals eines que farem servir al grup d'investigació serà precisament la navalla d'Ockham (també escrit Occam) o més aviat, el principi de parsimonia, segons els quals, l'explicació més senzilla sol ésser la més probable (que no provable), per bé que no sempre és la vertadera.

La primera vegada que en vaig sentir a parlar fou a Amsterdam, mentre llegia una article sobre adquisició del llenguatge.

Que ara, al grup, tenguin això tan en compte, fa pensar si realment a la Lingüística ho hem aplicat tant com calia. Llegim articles i articles, amb enrevessades teories... a partir de quan podem tallar amb la navalla? Però, pel que es veu, la majoria de l'àmbit científic no s'escapa de tot això.

De moment, m'acabaré la tassa de te i continuaré llegint i pensant sobre les teories fetes sobre l'evolució humana i sobre com i on començar a tallar. En tenir pràctica, pot ser fora bo fer el mateix a Lingüística.

Geen opmerkingen: