vrijdag 31 oktober 2008

En tenc! Ik heb er wel!

Aquest és l'aspecte del meu cervell, llavors de fer-me una resonància magnètica. Va ser per col·laborar amb un company de laboratori que fa una investigació sobre la capacitat estética en Homo sapiens. Va ser molt interessant de participar i de veure com ho fan i com funcionan tot plegat. Mem si en un futur podré fer també els meus experiments!

Dat zijn mijn hersens, na een magnetische resonantie. Ik heb aan een experiment van een collega van het laboratorium deelgenomen. Hij doet een onderzoek over de schoonheidsleercapaciteit van Homo sapiens. Daaran deelnemen is zeer interessant geweest. Bovendien, heb ik kunnen zien, hoe zij alles doen een hoe alles functioneert. Ik hoop dat, in de toekomst, zal ik ook m'n eigene experimenten kunnen doen!

maandag 27 oktober 2008

Final de mes/os

Aquest mes serà el segon que he acabat com a becari, i encara no n'he cobrat cap.
Estam amb l'aigua al coll de veres i resulta que ni la UIB se'n refia del Govern metropolità de Madrid.

El meu company de laborati, un FPU, ha cobrat ja i molt puntualment. Els de la CAIB (del govern de les Illes Balears i Pitiüses), poden demanar, en cas de retard, una bestreta a la universitat. Com que no som ni un cas ni un altre (la UIB no avança els doblers si aquests "han de venir de Madrid"; senyal que els coneixen), no veig un puta euro des de fa mesos.

Ja veurem fins on arribam. Si em toquen molt els collons, pot ser que caigui malalt (per falta de recursos, és clar; que esclaus de la HISENDA, en som tots, no?).

Per què, si som la primera de les colònies, hem de ser la darrera en deixar de ser-ho?

donderdag 9 oktober 2008

La vera ciència


Ara que llegesc articles sobre sistemàtica he pogut comprovar que aquesta branca de la ciència és ben igual en molts d'aspectes a la lingüística. Sempre n'hi ha que s'inventen i publiquen troballes molt rares que són l'excepció a l'absoluta totalitat.
Allà deçà apareix una llengua que no té d'allò que trobam a les altres 5.999. I aquí trobam noves espècies. Directament. Fora passar per la casella de sortida ni cobrar els 300€.

Això fa que pensi sovint en la maranya en què vivim. Si aguaitam una mica per sobre el mur i feim quatre preguntes ens trobarem que els físics també tenen les seves coses, molt semblant a aquestes. I els bioquímics, pel que en sé, també. Aleshores, què se suposa que feim?

Em fa molta gràcia (i pena) quan la gent que no és del gremi me'n parla tota emocionada i admirada sobre els científics i la feina que se suposa que feim. És clar, que aquella persona no sap que moltes de les teories que se solen explicar com a veritats revelades són bastides damunt supòsits no demostrats que s'infereixen de dades no del tot ben analitzades. Aleshores a partir d'aquests fonaments es comencen a plantejar un munt de teories que, dialecticament, quadren emperò, que sovint no soporten la mínima prova empírica. És aleshores quan un mínim de cent articles se'n van a cagar a la via. Cent articles! Havíem meditat bé sobre tot plegat? O és que en realitat no ens importava gaire en aquell moment?

Supòs que no. M'imagín que igual que aquell funcionari sovint es bota les petites normes, aquell picapedrer que no té un bloquet i hi fot quatre pedres, o aquell analista que decideix mirar només unes poques columnes de l'estadística perquè són les que li convé, a l'autoanomenat món de la ciència també tancam els ulls i hi posam la nostra pedra en lloc del bloquet, observam les dades que sí ens donen la raó, però no les altres, i si ningú no se'n tem, tampoc no passa res, no? Sempre som a temps de fer-ne una versió 2.0 d'allò que prèviament proposàrem.

Tothom ho sap. Tothom hi conviu.
Quins collons.

Altijd aan het leren


Het leren heeft geen eindpunt. Nu begin ik met sistematiek, een nieuw gebied van de wetenschap, die ik noch niet kende. Ik moet een heleboel artikels lezen, over hoe men de organisemen clasificieren moet, over wat een taxon is, wat een clade, etc.

Heeft het een duidelijke betrekking met taalwetenschap? Een met biolinguïstiek? Ik hoop van wel en ik denk van wel. Hedendaags zijn er te veel taalwetenschappers die over evolutie spreken willen, maar ze hebben weinig erover gelezen. Daarom wil ik eraan deelnemen.

Ik vind alles heel interessant, en bovendien leer ik altijd nieuwe dingen, concepten en methoden om empirische onderzoek te voltrekken. Echt spannend.

Het volgende station: moraal, taal en waarneming van esthetica.