donderdag 9 oktober 2008

La vera ciència


Ara que llegesc articles sobre sistemàtica he pogut comprovar que aquesta branca de la ciència és ben igual en molts d'aspectes a la lingüística. Sempre n'hi ha que s'inventen i publiquen troballes molt rares que són l'excepció a l'absoluta totalitat.
Allà deçà apareix una llengua que no té d'allò que trobam a les altres 5.999. I aquí trobam noves espècies. Directament. Fora passar per la casella de sortida ni cobrar els 300€.

Això fa que pensi sovint en la maranya en què vivim. Si aguaitam una mica per sobre el mur i feim quatre preguntes ens trobarem que els físics també tenen les seves coses, molt semblant a aquestes. I els bioquímics, pel que en sé, també. Aleshores, què se suposa que feim?

Em fa molta gràcia (i pena) quan la gent que no és del gremi me'n parla tota emocionada i admirada sobre els científics i la feina que se suposa que feim. És clar, que aquella persona no sap que moltes de les teories que se solen explicar com a veritats revelades són bastides damunt supòsits no demostrats que s'infereixen de dades no del tot ben analitzades. Aleshores a partir d'aquests fonaments es comencen a plantejar un munt de teories que, dialecticament, quadren emperò, que sovint no soporten la mínima prova empírica. És aleshores quan un mínim de cent articles se'n van a cagar a la via. Cent articles! Havíem meditat bé sobre tot plegat? O és que en realitat no ens importava gaire en aquell moment?

Supòs que no. M'imagín que igual que aquell funcionari sovint es bota les petites normes, aquell picapedrer que no té un bloquet i hi fot quatre pedres, o aquell analista que decideix mirar només unes poques columnes de l'estadística perquè són les que li convé, a l'autoanomenat món de la ciència també tancam els ulls i hi posam la nostra pedra en lloc del bloquet, observam les dades que sí ens donen la raó, però no les altres, i si ningú no se'n tem, tampoc no passa res, no? Sempre som a temps de fer-ne una versió 2.0 d'allò que prèviament proposàrem.

Tothom ho sap. Tothom hi conviu.
Quins collons.

Geen opmerkingen: