maandag 1 juni 2009

Ways to protolanguage

Finalment, m'han acceptat a un congrés a Polònia. N'estic molt content!
És sobre evolució del llenguatge, precisament el tema central de la meva tesi.

La xerrada es titula "Faculty of Language: descent with modification". Supòs que enguany que he tingut Darwin per pa i per sal, ha acabat influint-hi (també hi ha un article d'en Marcus amb unt títol semblant, però d everes que no hi ha influït). El tema és l'actual estat del concepte de recursió, segons Hauser et al. (2002), les dades dels estudis d'altres espècies i com encaixa això en els estudis de paleoantopologia, genètica de poblacions i la teoria de l'evolució en general.


Ara just em queda acabar unes assignatures (Cognició Comparada i Exploració ARE en processos cognitius), investigar el Max Planck a fons, la ciutat de Lepizig a fons, preparar l'Oktober Fest (tenc un compte pendent hiustòric amb ella) cercar hotel a Torun, investigar si és ver que només puc anar-hi en tren des de Lepizig (vuit hores, buf..!), i acabar de decidir el tema del projecte d'investigació d'aquest segon màster (segurament un desenvolupament d'una qüestió de les que plateig a la xerrada; en una hora tenc una reunió amb el meu tutor de tesi per a decidir-ho) i finalment decidir amb el grup què presentarem a l'EVOLANG 2010. A més a més, és clar, de sol·licitar els ajuts per a congresos i etc.

També he d'investigar quines cevesses tenen a Polònia. A Txèquia, és clar, però a Polònia?

De moment he trobat la Grodziskie. Ja ho veurem, va dir un ceg.

Geen opmerkingen: