maandag 24 mei 2010

Introgression

Per a poder entendre millor l'article sobre els neandertals i la seva minsa contribució al genoma dels sapiens, és necessari tenir clar un concepte important relacionat amb la hibridació.

Altrament, correm el risc d'acabar dient animalades com que "l'article sobre l'ADN neandertal confirma la teoria multiregional".

Aquest concepte es diu hibridació introgressiva i és el que explica com dues espècies, en ocasions, poder travessar les barreres biològiques que asseguren la unitat i diferenciació de l'espècie i produir individus híbrids.
Això no obstant, no produeix una hibridació total, car això suposaria la desaparició de les dues espècies i l'aparició una nova que les integràs completamente. No és el cas dels H. sapiens.


Geen opmerkingen: