zondag 8 augustus 2010

VSSoL International conference on language, nature, and cognition

Bé, no n'havia dit res, però el congrés de Vigo va anar prou bé. Un pèl massa sintactocèntric per al meu gust, però de moment la biolingüística, un camp jove, va així. A mesura que la cosa avanci s'anirà diversificant la mostra d'estudis biolingüístics.

Hi vaig presentar el meu primer capítol de la tesi (el qual encara és a la fase de retocs, per això el congrés, de fet). Llàstima que resumir 45 pàgines en 20 minuts és impossible,
just un trailer. Però bé, gràcies a això m'han sortit noves oportunitats de presentar-lo en altres àmbits acadèmics i amb més temps. Ja en parlarem quan la cosa sigui més en ferm.

Geen opmerkingen: