zondag 28 november 2010

Darrera boletada?


Aquest dissabte anàrem a Menut i la cosa no va fer matx. Nogensmenys, vaig trobar dos Clitocybe geotropa (dreta del plat), un nou bolet en la meva llista de queviures. a poc a poc, anam aprenent-ne més i més, i la paella esdevé més i més vairada.
Vaig trobar un esclata-sang d'hivern (Peckiella lateritia), la qual cosa anuncia la fi dels bolets de tardor, almanco per aquella banda. Aguantaran una mica més?
Si no, haurem de visitar el sud de l'illa, mem què tal.

Geen opmerkingen: