vrijdag 27 mei 2011

Dos treballs al lingbuzz

Després de dubtar i de comentar-ho amb la gent, m'he decidit de pujar un parell de treballs al lingbuzz.

Sobretot el de recursió, és una llàstima que els de la revista s'hagin torbat tant (una revista que no té suport electrònic, pel que veig, cosa sorprenent avui dia), i és clar, les idees que pogués aportar-hi queden un pèl enfora, tenint en compte el vertiginós rumb de la paleogenètica.

Barceló-Coblijn, L. (submitted) A Biolinguistic Approach to the Mosaic of H. neanderthalensis Vocalizations. lingBuzz/001269
Barceló-Coblijn, L. (in press) Evolutionary scenarios for the emergence of recursion. Theoria et Historia Scientiarum: International Journal for Interdisciplinary Studies lingBuzz/001270

Geen opmerkingen: