maandag 31 oktober 2011

Cedric Boeckx a Mallorca

biolinguistics_homepageimageTítol: The human language faculty: Ontogenetic and phylogenetic reflections in light of Complex Systems Science

Autor: Cedric Boeckx (Institut Català de Recerca i Estudis Avançats - Universitat Autònoma de Barcelona)

Afiliació: ICREA (Institut Català de Recerca i Estudis Avançats) - UAB (Universitat Autònoma de Barcelona)

Data: 14th October

Lloc: Guillem Cifre de Colonya building, Seminari de Psicologia

Hora: 12 a.m.

Resum:


En aquesta xerrada mostraré que certes assumpcions que es fan generalment en Lingüística i d'altres disciplines relacionades, per bé que molt plausibles a primer cop d'ull i prou acceptades, esdevenen vertaders obstacles de cara a una integració genuïna de la lingüística en les ciències naturals. Proposaré un conjunt d'assumpcions alternatives, pres del camp d'estudi dels Sistemes Complexos, i mostraré com aquestes nocions i assumpcions faciliten aital integració, alhora que esclareixen aspectes del desenvolupament de la capacitat lingüística humana tant en l'individu com en l'espècie.


Sobre l'autor:


Cedric Boeckx is un lingüísta amb una trajectòria destacada, interessat en la recerca sobre la facultat del llenguatge, l'arquitectura del llenguatge i com funciona i es desenvolupa al cervell humà. És un dels promotors més importants d'un camp d'estudi recent, la biolingüística, en el qual se cerca la integració de la perspeciva biològica en la investigació lingüística.Per saber-ne més vegeu:

Boeckx, C. & Grohmann, K. (2007). The Biolinguistics manifesto. Biolinguistics, 1: 001-008.

Di Sciullo. A. M., Piatelli-Palmarini, M., Wexler, K., Berwick, R. C., Boeckx, C., et al. (2010). The Biological Nature of Human Language. Biolinguistics, 4,1: 004-034.

Co-editor with A. M. Di Sciullo. The Biolinguistic enterprise. (2011).Oxford University Press [Abstract and contents]

BIOLINGUISTICS, a peer-reviewed journal exploring theoretical linguistics that takes the biological foundations of human language

Biolinguistics Blog : with variety of material pertaining to the field of biolinguistics and a Google Calendar with upcoming biolinguistic events.