woensdag 17 december 2014

Language complexity at all levels: from genes to species


(2015) Barceló-Coblijn, L. [Language complexity at all levels: from genes to species] La complexitat del llenguatge en tots els nivells: dels gens a l’espècie. In Complèxica: cervell, societat i llengua des de la transdisciplinarietat. Àngels Massip-Bonet and Albert Bastardas-Boada (Eds.)Col·lecció: Biblioteca Universitària
ISBN: 978-84-475-3818-8
Format: 17 x 24 cm
372 pàg.; PVP: 25,00 €
Matèria: Lingüística
Barcelona, gener de 2015

woensdag 26 november 2014

XXI CURS D'AVENÇOS EN PEDIATRIA.

XXI CURS D'AVENÇOS EN PEDIATRIA.

Talk: Xarxes i llenguatge (Networks and language)

Place: Hospital Universitari Son Espases, Palma.

Date: 20-November-2014

Time: 10:30 a.m.

maandag 14 april 2014

Publication: Syntactic development in phenotypic space


Syntactic development in phenotypic space

Lluís Barceló-Coblijn, Antoni Gomila


04/2014; ISBN: 978-981-403-62-1 In book: The Evolution of Language . Proceeding of the 10th International Conference (EVOLANG10), Chapter: Syntactic development in phenotypic space, Publisher: World Scientific, Editors: Erica A. Cartmil, Seán Roberts, Heidi Lyn, Hannah Cornish, pp.33-40

vrijdag 28 februari 2014

Conciliating modern evolutionary theory and language evolution research


(2014) Barceló-Coblijn, L. & Txuss Martín. Conciliating modern evolutionary theory and language evolution research. In The Past, Present and Future of Language Evolution Research - Student Volume of the 9th International Conference on the Evolution of Language (Luke McCrohon, Bill Thompson, Tessa Verhoef, Hajime Yamauchi) Published by Evolang 9 Organizing Committee, Tokyo, Japan. ISBN: 978-4-9906340-1-8

woensdag 5 februari 2014

Redes sintácticas y fenotipos lingüísticos

Place: Hospital Universitari Son Espases

Day: February 19th

Time: 8:30 a.m.

Title: Redes sintácticas y fenotipos lingüísticos

Keywords: syntactic networks, linguistic phenotypes, clinical corpora, Down syndrome, Specific language impairment, development.

woensdag 22 januari 2014

Syntactic development in phenotypic space

Poster presented at EVOLANG X:

(2014) Barceló-Coblijn, L. & Gomila, A. Syntactic development in phenotypic space. EVOLANG 2014. Vienna, 14-17 April.