woensdag 17 december 2014

Language complexity at all levels: from genes to species


(2015) Barceló-Coblijn, L. [Language complexity at all levels: from genes to species] La complexitat del llenguatge en tots els nivells: dels gens a l’espècie. In Complèxica: cervell, societat i llengua des de la transdisciplinarietat. Àngels Massip-Bonet and Albert Bastardas-Boada (Eds.)Col·lecció: Biblioteca Universitària
ISBN: 978-84-475-3818-8
Format: 17 x 24 cm
372 pàg.; PVP: 25,00 €
Matèria: Lingüística
Barcelona, gener de 2015